Жарнама берүүчүлөргө

Кызматтар

Бир PR-релизди жарыялоо – 2 000 сом

Журналисттин жардамы менен бир чакан PR-материалды даярдап сайтта жарыялоо – 4 000 сом

Бир PR-материалды “Редактордун тандоосу” рубрикасына жайгаштыруу – 8 000 сом

Фоторепортаж – 5 000 сом

Интервью – 10 000 сом

Коомдук тармактарда анонсту жайгаштыруу – 1 000 сом

 

Баннерлер