Казыбек казалчынын 120 жылдыгы белгиленет. Акындын аянычтуу тагдыры…

Казыбек казалчынын 120 жылдыгы белгиленет. Акындын аянычтуу тагдыры…

“Миң тогуз жүз жыйырма, Тогузунчу жылында, Бай-манап деп айдалып, Буйрук менен кез болдук, Бул өңдөнгөн кыйынга. Кармаган, тапкан буюмдан Калбады бирөө ырымга” — деп каңырыгы […]